SHR, Talent profilers, laten we onze talenten verenigen, laten we onze vaardighe

SHR, Talent profilers, laten we onze talenten verenigen, laten we onze vaardighe - Socrates HR_Talents Profilers

SHR, Talent profilers, laten we onze talenten verenigen, laten we onze vaardigheden diversifiëren!

 

Shaping Your Career Together with

Socrates HR - Talents Profilers

 

Talent Profilers, een onafhankelijk bedrijf dat gespecialiseerd is in human resources management en skills assessment, online testen, selectie, rekrutering, outplacement, loopbaanheroriëntatie, performance management, management training, coaching, functie- en salarisanalyse, Socrates HR werd opgericht in 1995 en is actief in België, Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg.

In 2016 breidde Socrates HR zijn outplacementdienstenaanbod uit met wetgeving die ondersteuning biedt bij het vinden van een nieuwe baan of een nieuwe beroepssituatie voor mensen die ontslagen zijn en ouder zijn dan 45 jaar of jonger, als ze meer dan 9 jaar werken.

Socrates HR heeft in zijn verschillende activiteiten bijgedragen aan de beoordeling van de vaardigheden van meer dan 42.000 kandidaten van 1995 tot 2020, waarvan meer dan 15.000 in zijn kantoren.

Socrates HR - Talents Profilers offer unique HR solutions and management tools for small, medium and large companies and organizations in Belgium, France and Luxembourg.

Whether for competence assessments, acquisitions of candidates, selection and recruitment, outplacement, career planning and transition, or performance evolution management, Socrates HR - Talents Profilers provide effective services, adequate solutions and reliable tools not only in human capital development but also in business management consulting:  strategy, administration, control, merger and acquisition of companies.

Receptie bureau: 

+32(0)64 84 80 44     & +32(0)64 86 03 48  

+32(0)475 52 4848    & +32(0)64 86 03 89

+32(0)483 415 655    &   +32(0)64 86 03 79

Rue Ernest Boucquéau  13                                                                                                    

1e verdieping - Espace consulaire                                                                      

BE-7100     LA LOUVIÈRE        

 

Socrates HR is een vennootschap die op 27 juli 1995 is opgericht als Besloten Vennootschap met ondernemingsnummer BE 0455.598.607, met maatschappelijke zetel en exploitatiezetel in de Rue Ernest Boucquéau 13, BE-7100 LA LOUVIÈRE, die geregistreerd is voor selectie-werving, en outplacementactiviteiten, onder vermelding van: W.RS.843, W.RE.843, W.SI.843 en W.SO.843 overeenkomstig het besluit van de Waalse regering van 10 december 2009 betreffende de arbeidsbemiddelingsdiensten, en geregistreerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest onder nummer 00034-405-20150929.